Kultūras pētījumu centra pētnieku dalība konferencē “Svētki kā sociālo un kultūras pārmaiņu spogulis” (Krakovā, Polijā)

Aktualizēts 06.10.2017 08:55

2017. gada 27. septembrī – 1. oktobrī Jagelonijas Universitātes Civilizāciju Salīdzināmo pētījumu centrā (Krakovā, Polijā) notika starptautiska starpdisciplināra konference “Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes” (Svētki kā sociālo un kultūras pārmaiņu spogulis), kurā piedalījās Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centra pētnieces Dr. philol. Alīna Romanovska un Dr. philol. Ilze Kačāne. Svētku kultūras sistēmiska un komparatīva izpēte ļāva noteikt tās funkcionālo daudzveidību un atklāt cilvēka domāšanas nianses opozīcijas “ikdiena – svētki” / “svešais – savējais” kontekstā. Jagelonijas Universitātes (Polija) un Maincas Universitātes (Vācija) organizētajā konferences darbā iesaistījās zinātnieki no 14 pasaules valstīm: Francijas, Vācijas, Horvātijas, Polijas, Norvēģijas, Portugāles, Igaunijas, Austrijas, Ungārijas, Brazīlijas, Itālijas, Šveices, Japānas un Polijas. Konferenci atklāja Jagelonijas Universitātes Filozofijas fakultātes dekāns Prof. Jaroslavs Gorniaks.

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centra pētniece Dr. philol. Alīna Romanovska konferencē prezentēja tēmu The Role of Diaspora Festivals in Social and Cultural Life of a Regional Town’s Youth: The Case of Daugavpils (Latvia). (Diasporu svētku loma reģionālās pilsētas jauniešu sociālajā un kultūras dzīvē: Daugavpils (Latvija) piemērs). Pētījuma tēma prezentē svarīgu mūsdienu kultūras izpētes objektu. Svētki ir cilvēka ikdienas kultūras neatņemama sastāvdaļa, to svinēšanas tradīcijas iezīmē saikni ar pagātnes kultūras mantojumu, ļauj apzināties etniskās identitātes īpatnības. Referātā aktualizētās idejas  iekļaujas Daugavpils Universitātē realizētajos pētījumos par jautājumiem, kas ir saistīti ar pierobežas kultūras īpatnībām, diasporu pastāvēšanu, multikulturālo vidi u.c. Pasaules kultūras attīstības un izpētes kontekstā šie pētījumi gan atspoguļo aktuālas vispārīgās tendences, gan prezentē Latvijas kultūras savdabību.

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centra pētniece Dr. philol. Ilze Kačāne konferencē Krakovā piedalījās ar referātu Transformations of New Year Celebration in Soviet and Post-Soviet Era” (on the Example of Armenian and Latvian Material) (Jaunā gada sagaidīšanas transformācijas padomju un post-padomju laikmetā (Armēnijas un Latvijas piemērs)), kas izstrādāts sadarbībā ar Erevānas Valsts Universitātes profesoru Dr. habil. philol. Tigran Simyan. Referāta mērķis bija salīdzināt un analizēt spilgtākās Jaunā gada sagaidīšanas transformācijas valstīs ar kopīgu vēsturi un mantotu “padomju” identitāti – Armēnijā un Latvijā. Pievēršoties izmaiņām sociālajos orientieros, Jaunā gada svinību transformāciju analīze atklāja Latvijas un Armēnijas kultūras identitātes atšķirības; tās tika apskatītas caur katras valsts piederību dažādai ģeopolitiskajai telpai.

Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centra darbība ir vērsta uz nacionālo kultūras fenomenu salīdzināšanu, to līdzību un atšķirību analīzi. Svētku kultūra ir viens no Kultūras pētījumu centra izpētes objektiem: par svētku tēmu izstrādātas publikācijas; Humanitārās fakultātes rīkotās konferences “XXVI Zinātniskie lasījumi” ietvaros Kultūras pētījumu centrs organizēja darba grupu “Svētku fenomens kultūrā” (2016); sadarbībā ar Humanitāro fakultāti ir izdots žurnāls “Svētku fenomens kultūrā. Komparatīvistikas almanahs” (2016) – redaktori I. Kačāne, A. Stankeviča. (http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2016/02/Svetku-fenomens-kultura_DRUKA.pdf). Dalība konferencē veicināja zinātniskās pieredzes apmaiņu salīdzināmo kultūras studiju jomā un pētnieciskās kapacitātes pilnveidošanu, kā arī jaunu sadarbības tīklojumu veidošanu turpmākajiem pētījumiem.

Dalību konferencē atbalstīja VKKF un Daugavpils Universitāte.

 

Papildu informācija:
Kultūras pētījumu centrs, Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Vienības 13-321, e-pasts: kpc@du.lv

Biežāk apmeklētās saites

Seko mums

Raksti mums

Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

Rakstīt ziņu

Pasākumu kalendārs

< Decembris >
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DU BUKLETI

Pieraksties jaunumiem e-pastā

Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!